نحوه بررسی تخصصی حساب و ژورنال نویسی در ترید

نحوه بررسی تخصصی حساب و ژورنال نویسی در ترید

در دنیای ترید، داشتن یک روش سیستماتیک و منظم برای ثبت و بررسی تراکنش‌ها، بخش مهمی از موفقیت بلندمدت به شمار می‌آید. ژورنال نویسی در ترید به تریدرها این امکان را می‌دهد تا عملکرد خود را تحلیل کرده و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. این مقاله به بررسی تخصصی حساب و ژورنال نویسی در ترید می‌پردازد و مفاهیم کلیدی مانند  drawdown، Expectancy، AHPR، GHPR، Profitability (win rate)  و دیگر مفاهیم مهم را توضیح می‌دهد.

ژورنال نویسی در ترید

ژورنال نویسی به معنای ثبت دقیق تمامی تراکنش‌ها، استراتژی‌ها، احساسات و دلایل پشت هر ترید است. یک ژورنال ترید شامل جزئیاتی مانند زمان ورود و خروج از معامله، حجم معامله، نقاط ورود و خروج، و دلیل انتخاب هر معامله می‌شود. این اطلاعات به تریدر کمک می‌کند تا اشتباهات خود را شناسایی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کند.

مزایای ژورنال نویسی

 1. تحلیل عملکرد: با داشتن یک ژورنال ترید، می‌توان عملکرد گذشته را تحلیل کرد و نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ها را شناسایی نمود.
 2. مدیریت ریسک: ژورنال نویسی به تریدر کمک می‌کند تا میزان ریسک هر معامله را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری در مورد مدیریت ریسک بگیرد.
 3. بهبود استراتژی: با بررسی ژورنال ترید، تریدر می‌تواند استراتژی‌های خود را بهبود بخشد و از اشتباهات گذشته درس بگیرد.
 4. پایبندی به استراتژی: ثبت تراکنش‌ها باعث می‌شود تریدر به استراتژی‌های خود پایبند باشد و از تصمیمات احساسی پرهیز کند.

مفاهیم کلیدی در ترید

Drawdown

Drawdown به کاهش موقتی ارزش سرمایه نسبت به بالاترین نقطه قبلی اشاره دارد. این مفهوم میزان زیان‌های متوالی را نشان می‌دهد و به تریدر کمک می‌کند تا حداکثر ریسکی که در استراتژی‌های خود متحمل شده است را بفهمد. دو نوع drawdown وجود دارد:

 • Absolute Drawdown:  حداکثر کاهش از نقطه شروع سرمایه.
 • Relative Drawdown: حداکثر کاهش نسبت به بالاترین نقطه سرمایه.

Profit Factor :

فاکتور سود (Profit Factor) یکی از معیارهای مهم در تجزیه و تحلیل عملکرد ترید و استراتژی‌های معاملاتی است. این معیار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارتباط بین سود و ضررهای حاصل از معاملات خود را بررسی کنند و عملکرد کلی استراتژی را ارزیابی کنند.

فاکتور سود نسبت سودهای کل به ضررهای کل حاصل از معاملات را نشان می‌دهد. این معیار به طور معمول به صورت یک عدد بدون بعد ارائه می‌شود و ارتباط بین کل سود و ضررهای معاملات را نمایش می‌دهد. فاکتور سود بزرگتر از 1 نشان‌دهنده این است که کل سودهای حاصل از معاملات بیشتر از کل ضررها است و به‌طور کلی نشان‌دهنده عملکرد مثبت یک استراتژی معاملاتی است.

محاسبه فاکتور سود

فاکتور سود به صورت زیر محاسبه می‌شود:

محاسبه فاکتور سود

مثال

برای بهترین درک از فاکتور سود، یک مثال ساده را در نظر بگیرید:

فرض کنید یک تریدر در طول یک ماه 10 معامله انجام داده است. از این 10 معامله، 7 معامله با سود بوده و 3 معامله با ضرر. مقادیر سود و ضررها به ترتیب به شرح زیر است:

 • سودها: 100، 150، 80، 120، 90، 110، 140
 • ضررها: 50، 30، 70

حالا فاکتور سود را محاسبه می‌کنیم:

Total Profits=100+150+80+120+90+110+140=790

Total Losses=50+30+70=150

Profit Factor = 790 / 150 = 5.27

بنابراین، فاکتور سود برابر با 5.27 است. این به معنای این است که کل سودهای حاصل از معاملات حدود 5.27 برابر کل ضررها است.

کاربردهای فاکتور سود در ژورنال نویسی

 1. ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی: فاکتور سود به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا استراتژی مورد نظر به اندازه کافی سودآور است یا خیر.
 2. مقایسه بین استراتژی‌ها: با استفاده از فاکتور سود، می‌توانید عملکرد استراتژی‌های مختلف را مقایسه کنید و استراتژی‌هایی را که بیشترین فاکتور سود را دارند، انتخاب کنید.
 3. ارزیابی عملکرد تریدرها: برای مدیران سرمایه‌گذاری، فاکتور سود می‌تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی برای عملکرد تریدرها و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود.

Expectancy

 Expectancy یا امید ریاضی به تریدر نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، چقدر از هر معامله انتظار سود یا زیان دارد. فرمول محاسبه Expectancy به این صورت است:

Expectancy

که در آن  winP​ احتمال برد و LossP​ احتمال باخت است.

AHPR و GHPR

 • Average Holding Period Return (AHPR)میانگین بازدهی دوره نگهداری (AHPR) یکی از معیارهای اندازه‌گیری عملکرد ترید است که میانگین بازدهی روزانه، هفتگی یا هر دوره زمانی دیگری که تریدر انتخاب می‌کند را محاسبه می‌کند. AHPR بازدهی هر معامله را بدون در نظر گرفتن تأثیر مرکب محاسبه می‌کند و بیشتر به عنوان یک شاخص ساده برای بررسی بازدهی استفاده می‌شود.
فرمول محاسبه AHPR:

برای محاسبه AHPR، بازدهی هر معامله را جمع کرده و آن را بر تعداد معاملات تقسیم می‌کنیم:

فرمول محاسبه AHPR

که در آن:

 • Ri بازدهی معامله i ام است.
 • N  تعداد معاملات است.

مثال

فرض کنید سه معامله با بازدهی‌های زیر داریم:

 • معامله اول: 5%
 • معامله دوم: 10%
 • معامله سوم: -3%

محاسبه AHPR به این صورت خواهد بود

AHPR = (1/3) * (5+10-3) = 12/3 = 4%

 • Geometric Holding Period Return (GHPR)میانگین بازدهی هندسی دوره نگهداری (GHPR) بازدهی مرکب معاملات را محاسبه می‌کند و دقیق‌تر نشان می‌دهد که چگونه سرمایه در طول زمان رشد می‌کند. GHPR تاثیر مرکب بازدهی‌ها را در نظر می‌گیرد و به همین دلیل برای بررسی عملکرد بلندمدت مناسب‌تر است.
فرمول محاسبه GHPR

برای محاسبه GHPR، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

فرمول محاسبه GHPR

که در آن:

 • Ri بازدهی معامله  iام است.
 • n  تعداد معاملات است.

مثال

با استفاده از همان مثال قبلی:

 • معامله اول: 5% یا 0.05
 • معامله دوم: 10% یا 0.10
 • معامله سوم: -3% یا -0.03

محاسبه GHPR به این صورت خواهد بود:

GHPR = ( (0.05 +1) * (0.1 + 1) * (0.03 + 1) )(1/3) – 1

محاسبات مرحله به مرحله:

GHPR = (1.05 * 1.1 * 0.97)(1/3) -1

GHPR = (1.11865)(1/3) -1

GHPR = (1.0378) -1 = 0.0378 = 3.78%

تفاوت‌های کلیدی بین AHPR و GHPR در ژورنال نویسی

 1. تأثیر مرکب: AHPR تأثیر مرکب بازدهی‌ها را در نظر نمی‌گیرد، در حالی که GHPR این تأثیر را محاسبه می‌کند.
 2. دقت در عملکرد بلندمدت: GHPR به دلیل در نظر گرفتن تأثیر مرکب، برای ارزیابی عملکرد بلندمدت دقیق‌تر است.
 3. سادگی محاسبه: AHPR ساده‌تر محاسبه می‌شود و برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و سطحی مفید است.

پس دو معیار AHPR و GHPR ابزارهای مهمی برای تحلیل بازدهی در ترید هستند. AHPR  به عنوان یک معیار ساده‌تر برای ارزیابی بازدهی‌های منفرد و کوتاه‌مدت مفید است، در حالی که GHPR به دلیل در نظر گرفتن تأثیر مرکب بازدهی‌ها، برای ارزیابی دقیق‌تر و بلندمدت مناسب‌تر است. استفاده از هر دو معیار به تریدر کمک می‌کند تا دید کاملی از عملکرد خود داشته باشد و استراتژی‌های بهتری را اتخاذ کند.

Profitability (Win rate)

Win rate  یا نرخ برد نشان‌دهنده درصد معاملاتی است که با سود به پایان می‌رسند. محاسبه win rate به این صورت است:

Profitability (Win rate)

مفاهیم مهم دیگر

 1. Risk-to-Reward Ratioنسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده مقدار ریسکی است که برای کسب یک واحد پاداش متحمل می‌شوید.
 2. Sharpe Ratioنسبت شارپ به مقایسه بازدهی تعدیل شده به ریسک می‌پردازد. فرمول آن به این صورت است:
فرمول Sharpe Ratio
 1. Volatility:  نوسان نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است و میزان ریسک یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند.
 2. Max Drawdownحداکثر کاهش سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه قبل از بازگشت به بالاترین نقطه جدید.

متوسط  MAE (Average Maximum Adverse Excursion): بیشترین میزان ضرری است که یک معامله قبل از بسته شدن تجربه می‌کند. به عبارت دیگر، MAE نشان‌دهنده بدترین نقطه‌ ضرر (Drawdown) در طول یک معامله است.

محاسبه MAE برای ژورنال نویسی

برای هر معامله:

 • ثبت بیشترین ضرر: بیشترین ضرری که معامله تجربه کرده است را ثبت کنید.
 • محاسبه میانگین: میانگین این بیشترین ضررها را برای تمام معاملات محاسبه کنید تا به متوسط MAE برسید.

مثال

فرض کنید سه معامله انجام داده‌اید و بیشترین ضررهای هر معامله به ترتیب 100، 150 و 120 واحد بوده است. متوسط MAE به صورت زیر محاسبه می‌شود:

متوسط MAE

این عدد نشان‌دهنده میانگین بیشترین ضررهای تجربه‌شده در معاملات است.

 • متوسط  MFE (Average Maximum Favorable Excursion): یشترین میزان سودی است که یک معامله قبل از بسته شدن تجربه می‌کند. به عبارت دیگر، MFE نشان‌دهنده بهترین نقطه‌ سود در طول یک معامله است.

محاسبه MFE برای ژورنال نویسی

برای هر معامله:

 • ثبت بیشترین سود: بیشترین سودی که معامله تجربه کرده است را ثبت کنید.
 • محاسبه میانگین: میانگین این بیشترین سودها را برای تمام معاملات محاسبه کنید تا به متوسط MFE برسید.

مثال

فرض کنید سه معامله انجام داده‌اید و بیشترین سودهای هر معامله به ترتیب 200، 250 و 220 واحد بوده است. متوسط MFE به صورت زیر محاسبه می‌شود:

متوسط MFE

این عدد نشان‌دهنده میانگین بیشترین سودهای تجربه‌شده در معاملات است.

 • متوسط ETD (Average End of Trade Drawdown):  به میزان ضرری که یک معامله در زمان بسته شدن تجربه می‌کند، اشاره دارد. این معیار نشان‌دهنده فاصله بین نقطه اوج سود و نقطه بسته شدن معامله است.

محاسبه ETD برای ژورنال نویسی

برای هر معامله:

 1. محاسبه Drawdown نهایی: تفاوت بین بیشترین سود تجربه‌شده و سود نهایی در زمان بسته شدن معامله را محاسبه کنید.
 2. محاسبه میانگین: میانگین این Drawdown نهایی را برای تمام معاملات محاسبه کنید تا به متوسط ETD برسید.

مثال

فرض کنید سه معامله انجام داده‌اید و بیشترین سودهای هر معامله به ترتیب 300، 350 و 320 واحد بوده و سود نهایی معاملات به ترتیب 250، 300 و 280 واحد باشد. ETD هر معامله به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 • معامله 1 : 300 – 250 = 50
 • معامله 2 : 350 – 300 = 50
 • معامله 3 : 320 – 280 = 40

متوسط ETD به صورت زیر محاسبه می‌شود:

متوسط ETD

این عدد نشان‌دهنده میانگین میزان کاهش سود در زمان بسته شدن معاملات است.

نتیجه‌گیری

در مقاله نحوه بررسی تخصصی حساب و ژورنال نویسی در ترید، به بررسی مفاهیم و معیارهای کلیدی در ترید و ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. از جمله این معیارها می‌توان به MAE (Maximum Adverse Excursion)، MFE (Maximum Favorable Excursion)، ETD (End of Trade Drawdown)، نوسان (Volatility)، نسبت شارپ (Sharpe Ratio) و فاکتور سود (Profit Factor) اشاره کرد. هر یک از این معیارها نقشی حیاتی در تجزیه و تحلیل ریسک و بازدهی معاملات ایفا می‌کنند و به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی‌های موثرتری را اتخاذ کنند.

مدیریت ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌ها

مفاهیمی مانند MAE و MFE به تریدرها کمک می‌کنند تا میزان ضرر و سود احتمالی را در طول یک معامله بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را شناسایی کنند. این اطلاعات ارزشمند به تریدرها اجازه می‌دهد تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنند.

ارزیابی عملکرد

استفاده از معیارهایی مانند نسبت شارپ و فاکتور سود، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا عملکرد کلی استراتژی‌های خود را با توجه به بازدهی و ریسک آن‌ها ارزیابی کنند. نسبت شارپ با توجه به میزان بازدهی تعدیل‌شده به ریسک و فاکتور سود با توجه به نسبت سود به ضرر، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های سودآورتری را انتخاب کنند.

نوسان و پیش‌بینی بازار

نوسان یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان ناپایداری و تغییرات قیمت دارایی‌ها را درک کنند. با استفاده از نوسان تاریخی و نوسان ضمنی، تریدرها می‌توانند ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

کاربردهای عملی

استفاده از معیارهای مختلف در ارزیابی عملکرد معاملات و مدیریت سرمایه، به تریدرها امکان می‌دهد تا با دیدگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به تحلیل بازار بپردازند. این معیارها، اطلاعات ارزشمندی را در مورد نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌ها فراهم می‌کنند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی تریدرها و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

با توجه به تمامی مفاهیم و معیارهای بررسی‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که درک و استفاده صحیح از ابزارهای تحلیل عملکرد معاملاتی، نقش بسیار مهمی در موفقیت تریدرها و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. این ابزارها نه تنها به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کنند، بلکه با ارائه دیدگاه‌های دقیق‌تر و جامع‌تر، به تریدرها امکان می‌دهند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و به عملکرد بهتری در بازارهای مالی دست یابند.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید