دوره های آموزشی Archives | زند تریدرز

تکمیل شده
دوره آموزش تحلیل جامع از 0 تا 100
در حال برگزاری
دوره ی آموزش هیت مپ (Heatmap)

دوره ی آموزش هیت مپ (Heatmap)

۲۲۳
۰
۱۴,۴۷۵,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره پیش نیاز ولوم تریدینگ
تکمیل شده
دوره جامع ولوم تریدینگ

دوره جامع ولوم تریدینگ

۴۵۱
۲۱
۲۶,۰۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره پیش نیاز بازارهای مالی
تیکت پشتیبانی