وبلاگ

مجله زندتریدرز

دیتای لول3 چیست؟

دیتای لول3 چیست؟

دیتای لول3 چیست؟
Reconstructed tape  چیست؟

Reconstructed tape  چیست؟

Reconstructed tape  چیست؟
آیس برگ (Iceberg) چیست؟

آیس برگ (Iceberg) چیست؟

آیس برگ (Iceberg) چیست؟
اردربوک چیست؟

اردربوک چیست؟

اردربوک چیست؟
Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟

Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟

Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟
ATS profile و Tick profile

ATS profile و Tick profile

ATS profile و Tick profile
تکنیک تایم اند سلز پیشرفته

تکنیک تایم اند سلز پیشرفته

تکنیک تایم اند سلز پیشرفته
ماهیت SL و TPدر فیوچرز

ماهیت SL و TPدر فیوچرز

ماهیت SL و TPدر فیوچرز
جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده

جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده

جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده
تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی

تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی

تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی
ورود با نهنگها در شدو کندل بازار

ورود با نهنگها در شدو کندل بازار

ورود با نهنگها در شدو کندل بازار
حد ضرر چیست ؟ دلخوش به حد ضرر نباشید

حد ضرر چیست ؟ دلخوش به حد ضرر نباشید

حد ضرر چیست ؟ دلخوش به حد ضرر نباشید
جریان سفارشات (order flow) - مقدمات اوردربوک

جریان سفارشات (order flow) - مقدمات اوردربوک

جریان سفارشات (order flow) - مقدمات اوردربوک
سه ویژگی قراردادهای آتی

سه ویژگی قراردادهای آتی

سه ویژگی قراردادهای آتی
جریان سفارشات( order flow ) - انواع سفارشات

جریان سفارشات( order flow ) - انواع سفارشات

جریان سفارشات( order flow ) - انواع سفارشات
هیت مپ ( Heat Map ) یا نقشه حرارتی در تریدینگ چیست؟

هیت مپ ( Heat Map ) یا نقشه حرارتی در تریدینگ چیست؟

هیت مپ ( Heat Map ) یا نقشه حرارتی در تریدینگ چیست؟