وبلاگ

مجله زندتریدرز

تأثیر نقدینگی (Liquidity) در بازار فیوچرز چیست؟

تأثیر نقدینگی (Liquidity) در بازار فیوچرز چیست؟

تأثیر نقدینگی (Liquidity) در بازار فیوچرز چیست؟
جفت ارز های معتبر فیوچرز کدامند؟

جفت ارز های معتبر فیوچرز کدامند؟

جفت ارز های معتبر فیوچرز کدامند؟
رول اور چیست؟ همه چیز درباره ی رول اور کردن در بازار فیوچرز

رول اور چیست؟ همه چیز درباره ی رول اور کردن در بازار فیوچرز

رول اور چیست؟ همه چیز درباره ی رول اور کردن در بازار فیوچرز
هیت مپ (Heat Map) چیست؟ نقشه حرارتی در تریدینگ

هیت مپ (Heat Map) چیست؟ نقشه حرارتی در تریدینگ

هیت مپ (Heat Map) چیست؟ نقشه حرارتی در تریدینگ
لول3 بوک مپ نیست!

لول3 بوک مپ نیست!

لول3 بوک مپ نیست!
تنظیمات ولوم پروفایل دیسکو تریدینگ

تنظیمات ولوم پروفایل دیسکو تریدینگ

تنظیمات ولوم پروفایل دیسکو تریدینگ
دیتای لول3 چیست؟

دیتای لول3 چیست؟

دیتای لول3 چیست؟
Reconstructed tape  چیست؟

Reconstructed tape  چیست؟

Reconstructed tape  چیست؟
آیس برگ (Iceberg) چیست؟

آیس برگ (Iceberg) چیست؟

آیس برگ (Iceberg) چیست؟
اردربوک چیست؟

اردربوک چیست؟

اردربوک چیست؟
Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟

Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟

Vwap چیست و چه کاربردی دارد؟
ATS profile و Tick profile

ATS profile و Tick profile

ATS profile و Tick profile
تکنیک تایم اند سلز پیشرفته

تکنیک تایم اند سلز پیشرفته

تکنیک تایم اند سلز پیشرفته
ماهیت SL و TPدر فیوچرز

ماهیت SL و TPدر فیوچرز

ماهیت SL و TPدر فیوچرز
جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده

جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده

جریان سفارشات (order flow) انواع خریدار و فروشنده
تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی

تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی

تفاوت قرارداد آتی و پیمان آتی